Rõuge matakarada

Sõit Rõugesse (5 km, kestus 10 min). Jalgsimatk Rõugest Rohtlätte tallu (13 km, kestus 4 –5 tundi).
Matka jooksul tehakse puhkepause, külastatakse Hinni kanjonit, näha saab Rõuge järvesid, Ööbikuorgu, mitmes paigas avanevat ürgorgu, sügavat uhtorgu ja muud huvitavat.
 
Luhasoo matakarada

Sõit sohu ja tagasi (35 km, kestus 40 min). Jalgsimatk mööda laudteed (4,5 km, kestus 3- 4 tundi).
Matka jooksul saab näha erinevaid rabatüüpe, rabajärvi ja rabasaart seal asuva matkamajaga.

Piusa koopad ja Piusa jõe liivapaljandid
Sõit Piusale ja tagasi (90 km, kestus 1,5 tundi). Jalgsimatk Piusa koobastes ja looduse õpperajal ning Keldrimüüri ja Kõlgusniidu müüride ja liivakivipaljandite juurde (4 km, kestus 3–4 tundi).

Hinni kanjon

Sõit kanjonisse ja tagasi (6 km, kestus 10 min).  Jalgsimatk kanjonis (0,4 km, kestus 0,5–1 tund).

Silmalätte matkarada

Asub Rohtlätte talu maadel Aiju jõe käärus. Jalgsimatk allikale (0,5 km, kestus 0,5–1 tund).

Matku Silmalättele, Hinni kanjonisse, Luhasoo matkarajale on võimalik läbi viia ka öösel. Soovitavaks rühma suuruseks 

oleks siis 5–15 inimest.